url của trang này: /about/

về medlineplus

medlineplus là nguồn thông tin y tế trực tuyến dành cho bệnh nhân và gia đình, bạn bè của họ.

medlineplus is a service of the national library of medicine (nlm), the world's largest medical library, which is part of the national institutes of health (nih).

sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp thông tin sức khỏe và sức khỏe có liên quan, chất lượng cao đáng tin cậy, dễ hiểu và không có quảng cáo, bằng cả tiếng anh và tiếng tây ban nha. mọi nơi, mọi lúc, trên mọi thiết bị — miễn phí.

chào mừng từ giám đốc nlm patricia flatley brennan, rn, phd